Zákon

Základné práva a povinnosti odsúdeného počas výkonu trestu odňatia slobody upravuje Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody. V oblasti korešpondencie novela zákona z 1. mája 2008 spresnila pravidlá týkajúce sa korešpondencie, v zmysle ktorých má obvinený právo prijímať a na vlastné náklady odosielať korešpondenciu bez obmedzenia, ak zákon o výkone väzby neustanovuje inak.

Čo znamenajú listy z "vonku" pre väzňov?

„Tak, ako na slobode niekto niekomu závidí luxusné auto, alebo peknú ženu, tak si vo väzení väzni závidia, keď niekomu chodia často listy a inému menej, alebo vôbec. Vo väzení čakať na list, je ako čakať na spasenie sveta. Je to asi jediná vec, ktorá vás napĺňa šťastím. Nedá sa opísať slovami čo je to kontakt s vonkajším svetom pokiaľ to nezažijete na vlastnej koži. Píšte väzňom kedykoľvek to bude možné, aby ste aspoň z časti zmiernili trápenie, ktoré tam človek prežíva, keď je odlúčený od svojej rodiny.“
(OZ VAZEŇ)

Korešpondencia

"Pre odsúdených sa umiestňujú na prístupných miestach uzamykateľné schránky určené na odosielanie korešpondencie. Schránky sa vyberajú a korešpondencia sa odosiela v pracovných dňoch. Korešpondencia musí mať úplnú adresu a nalepenú platnú poštovú známku;6) inak sa vráti odsúdenému.

Došlá korešpondencia sa po nahliadnutí bez zbytočného odkladu odovzdá odsúdenému okrem korešpondencie, ktorá obsahuje nedovolenú informáciu alebo vec, alebo je napísaná v inom ako štátnom jazyku."
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z.z., (§ 38)

Balíky

Veľkú radosť môžeme urobiť väzňom aj balíkom. Balíky sa môžu do väzenia posielať len raz za tri mesiace a odsúdený musí poslať najprv balíčenku (povolenie na balík). Jeho povolená hmotnosť je do 2 kg. Nesmú sa posielať potraviny, ani drogéria. Povolené veci sú vyznačené v balíčenke (knihy, zošity, perá, fotky, krížovky,...). Podrobnejšie o tom hovorí Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody:

Poštové známky

Do väzenia je možné posielať aj poštové známky, tie však nemôžu ísť v obyčajnej obálke, ale samostatne v ceninovej obálke. V nej môžu byť iba známky a obálka musí mať označenie. V nej môžu byť iba známky a obálka musí mať uvedenu sumu na poistenie. Tiež je potrebné vypísať k nej sprievodný lístok.

Z listov

„...teším sa, že stojíte pri mne... veľmi ma to teší a dáva mi to veľa síl. Ďakujem Vám, že sa za mňa modlíte, že na mňa myslíte v tejto situácii, aj že mi pomáhate. Veľmi si to vážim. Vďaka Vám to tu zvládam, lebo ste mojou oporou a vždy pri mne stojíte, ako anjel strážny.“