Sväté Písmo

 • „Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení.“ (Heb 13,3)
 • „Bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt 25,36)
 • „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8,32)
 • „Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9,13)
 • „V nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ (Lk 15,7)
 • „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,11)
 • „Ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“ (41,13)
 • „Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. (Iz 41,10)
 • „Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ (Mt 5,4)
 • „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.“ (Ez 36,26)
 • „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu.“ (Lk 4,18)