Organizácie na pomoc väzňom

"V nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ (Lk 15,7)

EDUKOS - Konzultačné a informačné centrum, Dolný Kubín (odkaz na stránku organizácie sa otvorí v novom okne)

OZ s celoslovenskou pôsobnosťou (vznik rok 2000)
KOMUNITNÉ CENTRUM – o.i. aj postpenitenciárna starostlivosť (pomoc osobám po výkone trestu v podobe sprevádzania, pomoci pri hľadaní zamestnania, finančného poradenstva a pod)

PORADŇA PRE ĽUDÍ PO VÝKONE TRESTU (Bratislava) (odkaz na stránku organizácie sa otvorí v novom okne)

Soc. poradenstvo pre rodiny s členom vo výkone trestu.
Služby: pomoc pri vybavovaní dokladov, zamestnania, ubytovania, tvorba náhradného životného scenáru, úprava vzťahov, zefektívnenie komunikácie, alternatívne riešenie konfliktov...

OZ VÄZEŇ.sk (odkaz na stránku organizácie sa otvorí v novom okne)

OZ vzniklo v r. 2010 pre ľudí, ktorým sa niekto z blízkych dostal do väzby, alebo do väzenia.