O nás

„Musíme sa navzájom posilňovať, chrániť, držať a utešovať.“ (John Winthrop)

Hlavným cieľom spoločenstva je:

1. DUCHOVNÁ ADOPCIA VÄZŇOV

Ako reakcia na výzvy pápeža Františka – prinášať evanjeliovú nádej ľuďom na okraji spoločnosti, vznikla na Slovensku výzva, ktorej cieľom je duchovné sprevádzanie odsúdených – členmi jednotlivých reholí, ale aj laikmi.

Našou túžbou je prideliť každej väznici rehoľné spoločenstvo, nachádzajúce sa v jej v blízkosti. Takýmto spôsobom vieme zahrnúť do modlitieb všetkých (približne 10.500 väzňov) na Slovensku.

Úmysel modlitieb:

  1. za väzňov v konkrétnej väznici,
  2. za všetkých pracovníkov väznice,
  3. za obete trestných činov, konkrétnych odsúdených.

Modlitbami chceme vyprosovať:

  • dar odpustenia (v rodinách väzňov, u obetí TČ),
  • milosť obrátenia pre väzňov,
  • vytrvalosť pre väzňov, v nesení kríža,
  • nádej na nový život.

Forma duchovnej adopcie môže byť napríklad 1 deň v týždni obetovať za väzňa sv. omšu, sv. prijímanie, adoráciu, rôzne modlitby, obetovať v ten deň utrpenia aj radosti... je to na osobnom rozhodnutí každého.

Chceme urobiť konkrétne, jednoduché a pre všetkých možné kroky (modlitby), ktorými svetu ukážeme, že nám nie je ľahostajný život ľudí na okraji spoločnosti. Zároveň chceme modlitbami podporiť pracovníkov väzníc v ich namáhavej službe.

2. PÍSANIE LISTOV VÄZŇOM

Ak chceš sprevádzať väzňa (muža, alebo ženu) listami, daj nám to vedieť na mail.

Obsah listu je vhodné zamerať na oporu v ťažkostiach, svedectvo vlastného života s Božou pomocou a zvoliť obyčajný ľudský prístup (bez moralizovania).

Najnižšia hranica pisateľa je 18 rokov.

Neodporúčame posielať väzňom peniaze a písať spiatočnú adresu bydliska. Spiatočnú adresu môžete uviesť adresu vašej farnosti (ak súhlasí farár).